Om oss

om oss

EVAT har som ambisjon å være den beste totalleverandøren av servicetjenester til våre kunder.

EVAT er et partner-eiet FM-selskap med korte beslutningsveier. Det gjør at vi er en fleksibel samarbeidspartner som kan skreddersy konsepter til det enkelte bygg og leietaker. Vi ønsker å skape konsepter som aktiviserer bygg gjennom hele arbeidsdagen, som skaper attraktive bygg og arbeidsplasser. Våre kunder kan benytte seg av APP som gir en sømløs opplevelse.

Kvalitet og kostnad, satt i system

Ved valg av EVAT som leverandør, ønsker vi at våre oppdragsgivere skal føle seg godt ivaretatt gjennom tilpassede løsninger som er kvalitetssikrede og kostnadseffektive. Vårt ønske er at kunden skal redusere sin tidsbruk internt til oppfølging, kvalitetssikring og stadig innhenting av tilbud på ulike tjenester.

EVAT: Markus, Vibeke og Stian Løken Blom
Markus, Vibeke og Stian Løken Blom

Fra venstre Markus Horn Elieson, Leder Forretningsutvikling & Partner, Vibeke Maldonado, Salgssjef og Stian Løken Blom, Salgs- og markedsdirektør & Partner.

EVAT: Markus, Vibeke og Stian Løken Blom

Fra venstre Markus Horn Elieson, Leder Forretningsutvikling & Partner, Vibeke Maldonado, Salgssjef og Stian Løken Blom, Salgs- og markedsdirektør & Partner.

EVAT: Markus, Vibeke og Stian Løken Blom
EVAT: Markus, Vibeke og Stian Løken Blom

Totalleveranse og enkelttjenester

Vi tilbyr totalkonsept på alle servicetjenester som kreves til innemiljø, trivsel og vedlikehold. Disse tjenestene prises samlet og fordeles på månedlige faktureringer for å sikre forutsigbarhet i budsjettering. Som totalkunde tilbyr vi lavere priser og forutsigbarhet i logistikk og planlegging. Vi tilbyr også våre tjenester enkeltvis. Etter samtale og eventuell befaring, kartlegger vi tjenesten som er best tilpasset deres behov og priser denne fornuftig.

Gjennomføring

EVAT garanterer en kvalitetsmessig gjennomført tjeneste og tett oppfølging for proaktiv leveranse.