Facility management: 5 trender

facility management trender

En teknisk revolusjon

Det skjer en teknisk revolusjon som påvirker FM-bransjen, mener Bjarne Tarjei Haugen, partner i Nordic Change og forretningsutvikler i EVAT.

Tidligere konserndirektør i ISS, Bjarne Tarjei Haugen, har lang erfaring fra FM-bransjen. I dag er Haugen partner i selskapet Nordic Change, managing partner i Valalia Management, og mentor for FM-stu­dentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I hans øyne ser vi 5 tydelige trender for FM-bransjen:

Trendene for facility management

1. Økt fokus på bærekraft

FM-bransjen har stort forbedringspotensiale, både i bruk av rengjøringsmidler, maskineri, energibruk og C02 utslipp. FM-selskaper som tar disse forbeholdene på alvor vil i større grad møte behov hos store og små bedrifter som ser etter totalleverandører. EVAT har blant annet gått til innkjøp av elektriske maskiner til plenklipp, laget egne, miljøvennlige rengjøringsmidler, og har fokus på kjøttfrie alternativer og mindre matsvinn i alle våre kantiner. Kundene som velger oss skal se at vi tar bærekraft på alvor.

Du kan lese mer om våre tiltak mot bærekraftig drift her.

2. Nyere teknologi krever rett kompetanse

Det blir brukt stadig nyere teknologi i bygg og bedriftslokaler. Dette stiller krav til våre ansatte og deres kompetanse. For at våre ansatte skal kunne drifte ulike bygg, med ulike krav til teknologisk kompetanse, er vi avhengige av å kontinuerlig følge opp og kurse etter behov. Denne kompetansehevingen er noe vi prioriterer høyt, da vi vet at ny teknologi kan forenkle prosesser og sikre en mer effektiv hverdag for våre ansatte, og derav igjen høyere kundetilfredshet.

3. Bygningsmassen blir eldre

Det finnes også bygninger som er langt unna digital drift og smidige løsninger. Behovet for facility management til rehabilitering og vedlikehold er økende og EVAT kan bidra med:

  • Gartnertjenester
  • Vaktmestertjenester
  • Snømåking
  • Koordinering av eksterne fagtjenester
  • Alle typer gulvbehandling
  • Fasadevask/spyling/vinduspuss
  • Garasjevask
  • Formidling av containerutleie

Les mer om våre tjenester for eiendom, vaktmester og uteområde her.

4. Stadig viktigere med beredskap

Smarte bygg krever smart sik­kerhet og FM-bransjen har en viktig rolle når det kommer til beredskap. Sikkerhet er et av flere områder innen FM som er i sterk utvikling.

5. Krav til fleksibilitet

Flere bedrifter har måttet omstille seg til en mobil og fleksibel hverdag, og dette reflekteres på kravene de stiller til sine utvalgte serviceleverandører. Skal man levere facility management i 2021 er man nødt til å inkludere digitale løsninger, som eksempelvis digital kantine, og vise til teknologisk kompetanse som bidrar til økt effektivitet og verdiskapning for kundene.

Vi bruker bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre opplevelsen på nettsiden vår. Ved å akseptere samtykker du til dette.